top of page

POSTUP PŘI APLIKACI

Příprava:

  1. Larvoterapii musí vždy schválit odborný lékař, který se stará o ránu  nebo nehojící se defekt. Nejčastěji podiatr, diabetolog  nebo chirurg. Ten zváží vhodnost aplikace larev, případně  doporučí další vyšetření a léčebný postup.

  2. Aplikaci larev lze realizovat obvykle za 2-3 dny od objednání. Podle situace lze aplikaci provádět ambulantně nebo za hospitalizace.

  3. Před vlastní aplikací by měl být pacient ústně i písemně seznámen s průběhem larvoterapie možnými riziky či komplikacemi, i přesto, že jsou minimální. Pokud pacient souhlasí s podmínkami a podepíše prohlášení, tzv. Informovaný souhlas, je možné aplikaci uskutečnit. Doporučujeme pořízení fotodokumentace defektu před a  po nasazení larev a založení s Informovaným souhlasem do dokumentace.

Vlastní aplikace:

K aplikaci jsou používány larvy pěstované tuzemskou firmou AKN trading s.r.o. Jedná se o laboratorně, sterilně pěstované larvy mouchy Bzučivky zelené (Lucilia sericata) . Sterilita je zajišťována dezinfekcí muších vajíček, pěstováním larev na sterilním výživném mediu a transportu ve speciálně k tomuto účelu vyrobeném plastovém kontejneru.

  1. Asi 2 mm larvy jsou vyplaveny z kontejneru fyziologickým roztokem na předem připravenou sterilní gázu.

  2. Společně s vlhkou gázou jsou přiloženy na ránu.

  3. Gáza je pak při okrajích hermeticky přelepena chirurgickou folií, aby larvy nemohly unikat do okolí.

  4. Takto jsou larvy ponechány v ráně 3-4 dny.

  5. Odstranění larev se provádí vypláchnutím rány fyziologickým roztokem a likvidací larev jako ostatní biologický materiál.

 

Poznámka: Rána nesmí být hermeticky uzavřená, například umělohmotnou fólií. Larvy potřebují k životu přístup vzduchu. Rovněž není vhodné aplikaci provádět do krvácející rány. Např.bezprostředně po chirurgické nekrektomii. Hrozí udušení larev tekutinou. Při aplikaci na nášlapnou plochu nebo do míst, kde by mohly být larvy rozmačkány, je nutné provést odlehčení a upozornit pacienta.

Pokud je to nutné, je možné aplikaci provádět opakovaně bez  omezení.

 
 
Larvy aplikace FNM.mpg
02:19
Aplikace IKEM 2010
05:35
bottom of page