PŘÍKLADY OŠETŘENÝCH DEFEKTŮ

PACIENT Č. 1

Nehojící se defekt po snesení I.-III. prstu pro diabetickou gangrénu, nerekonstruovatelný tepenný nález


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

PŘED PRVNÍ DÁVKOU
PŘED PRVNÍ DÁVKOU
press to zoom
TĚSNĚ PO PRVNÍ DÁVCE
TĚSNĚ PO PRVNÍ DÁVCE
press to zoom
PO TŘECH MĚSÍCÍCH
PO TŘECH MĚSÍCÍCH
press to zoom
PO 1/2 ROCE
PO 1/2 ROCE
press to zoom
ZA 3/4 ROKU
ZA 3/4 ROKU
press to zoom
 
PACIENT Č. 2

Dekubit na patě u diabetika II. typu


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

PO SNESENÍ SUCHÉ NEKRÓZY PATY
PO SNESENÍ SUCHÉ NEKRÓZY PATY
press to zoom
3 DNY PO PRVNÍ DÁVCE
3 DNY PO PRVNÍ DÁVCE
press to zoom
8 DNÍ PO DRUHÉ DÁVCE
8 DNÍ PO DRUHÉ DÁVCE
press to zoom
 
PACIENT Č. 3

Nehojící se defekt po odstranění IV. prstu pro suchou gangrénu u diabetika II typu, multietážové postižení tepen levé dolní končetiny, akutně provedený ilicoprofundální bypass a sneseni III. prstu a aplikace larev k vyčištění defektu.


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

PŘED APLIKACÍ LAREV
PŘED APLIKACÍ LAREV
press to zoom
BEZPROSTŘEDNĚ PO APLIKACI
BEZPROSTŘEDNĚ PO APLIKACI
press to zoom
PO 1 MĚSÍCI
PO 1 MĚSÍCI
press to zoom
PO 2 MĚSÍCÍCH
PO 2 MĚSÍCÍCH
press to zoom
 
PACIENT Č. 4

Diabetik, pozoroval náhlé zčernání II. prstu levé dolní končetiny. Během 3 dnů se prudce rozvíjí gangrena plosky nohy.


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

PŘED APLIKACÍ LAREV
PŘED APLIKACÍ LAREV
press to zoom
IRGENTNĚ PROVEDEN FEMOROPEDÁLNÍ BYPASS
IRGENTNĚ PROVEDEN FEMOROPEDÁLNÍ BYPASS

CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ MRTVÝCH TKÁNÍ

press to zoom
K DOČIŠTĚNÍ POUŽITA JEDNA DÁVKA LAREV
K DOČIŠTĚNÍ POUŽITA JEDNA DÁVKA LAREV
press to zoom
VÝSLEDEK PO APLIKACI LAREV
VÝSLEDEK PO APLIKACI LAREV
press to zoom
ZA DALŠÍ TÝDEN
ZA DALŠÍ TÝDEN
press to zoom
PROVEDENA TRANSPLANTACE VOLNÉHO ŠTĚPU KŮŽE
PROVEDENA TRANSPLANTACE VOLNÉHO ŠTĚPU KŮŽE
press to zoom
HOJENÍ KOŽNÍHO KRYTU
HOJENÍ KOŽNÍHO KRYTU
press to zoom
HOJENÍ KOŽNÍHO KRYTU
HOJENÍ KOŽNÍHO KRYTU
press to zoom
SOUČASNÝ STAV
SOUČASNÝ STAV
press to zoom
 
PACIENT Č. 5

Diabetik, progredující gangrena malíku a dorsa končetiny, následně snesní III.-V. paprsku. Nehojící se povleklý defekt.


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

IMG_20201221_081711
IMG_20201221_081711
press to zoom
IMG_20201215_084756
IMG_20201215_084756
press to zoom
IMG_20201208_141041
IMG_20201208_141041
press to zoom
IMG_20201202_120542
IMG_20201202_120542
press to zoom
IMG_20201126_141058
IMG_20201126_141058
press to zoom
IMG_20201126_141106
IMG_20201126_141106
press to zoom
p3
p3
press to zoom
PŘED APLIKACÍ LAREV
PŘED APLIKACÍ LAREV
press to zoom
IRGENTNĚ PROVEDEN FEMOROPEDÁLNÍ BYPASS
IRGENTNĚ PROVEDEN FEMOROPEDÁLNÍ BYPASS

CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ MRTVÝCH TKÁNÍ

press to zoom