top of page

PŘÍKLADY OŠETŘENÝCH DEFEKTŮ

PACIENT Č. 1

Nehojící se defekt po snesení I.-III. prstu pro diabetickou gangrénu, nerekonstruovatelný tepenný nález


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

PACIENT 1
PACIENT Č. 2

Dekubit na patě u diabetika II. typu


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

PACIENT 2
PACIENT Č. 3

Nehojící se defekt po odstranění IV. prstu pro suchou gangrénu u diabetika II typu, multietážové postižení tepen levé dolní končetiny, akutně provedený ilicoprofundální bypass a sneseni III. prstu a aplikace larev k vyčištění defektu.


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

PACIENT 3
PACIENT Č. 4

Diabetik, pozoroval náhlé zčernání II. prstu levé dolní končetiny. Během 3 dnů se prudce rozvíjí gangrena plosky nohy.


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

PACIENT 4
PACIENT Č. 5

Diabetik, progredující gangrena malíku a dorsa končetiny, následně snesní III.-V. paprsku. Nehojící se povleklý defekt.


Pozor obrázky nejsou pro slabší povahy!!!

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

PACIENT 5
bottom of page