top of page

SMLOUVA SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

Od 1. listopadu.2008 hradí aplikaci larev zdravotní pojišťovny. Výkon je uvedena pod kódem 13071 (537 bodů).

Kód je možné vykázat u odbornosti 103 diabetologie, 501 všeobecná chirurgie a 504 cévní chirurgie.

  Od 1. ledna 2021 je aplikace larev hrazena výše uvedeným odbornostem za hospitalizace i ambulantně.

Kód byl nasmlouván s VZP. Ostatní zdravotní pojišťovny přebírají její podmínky automaticky. V případě nejasností nebo problémů kontaktujte zástupce  příslušné ZP.

Ke kódu 13071 lze set vykázat jako PMAT.

KÓDNAZMFC

107458 SET PRO APLIKACI LAREV - DÁVKA CCA 300 LAREV 3222,00 Kč

107459 SET PRO APLIKACI LAREV - DÁVKA CCA 150 LAREV 2466,00 Kč

 

O nasmlouvání kódu je třeba aktivně zažádat VZP. Věříme, že úhrada Bioknife© zdravotní pojišťovnou přispěje k dostupnosti tohoto výrobku všem pacientům, kterým může pomoci.

Poznámka

Přechodné přerušení výroby a distribuce v roce 2017 bylo způsobeno administrativním problémem. Larvy jako živý organismus nebylo možné zařadit jako zdravotnický prostředek ani jako léčivo.  Tento legislativní oříšek se podařilo vyřešit a Bioknife© je certifikován jako živý organismus. Byl vytvořen systém kontroly kvality a sledování účinků výrobku.  Díky podiatrické sekci Diabetologické společnosti, která se stala garantem kvality používaných larev, je možné Bionife© od ledna 2020 opět oficiálně používat.

bottom of page